makiety inne

Home » makiety historyczne » makiety inne

Do tej kategorii zaliczają się działające modele poglądowe i przekrojowe rożnych urządzeń, maszyn, instalacji oraz stanowiska interaktywne pokazujące działania sił natury, zjawiska fizyczne i astronomiczne. Są to często modele przypominające swym kształtem, kolorem lub innymi charakterystycznymi elementami prawdziwe obiekty lub urządzenia. Ich wygląd został sprowadzony do schematu, a głównym zadaniem jest pokazanie działania i efektów pracy. Należą do nich modele elektrowni wiatrowych, różnego rodzaju silników, dawnych instalacji poruszających maszyny parowe i wiele innych.

Trudne do sklasyfikowania są przedmioty będące we wstępnej fazie projektowania. Nie są jeszcze przedmiotami użytkowymi, nie spełniają jeszcze swych funkcji, nie działają, ale już przypominają przyszły produkt na początku jego drogi. To też modele.